Công bố Thể lệ Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024.

Đăng vào: 04/07/24
Được sự đồng ý của Sở thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Đại biểu tới dự: Thời gian: 14h30, ngày 09/07/2024 (chiều Thứ 3); Địa điểm: Minh Toan Ocean Hotel, số 224 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng; Nội dung: Công bố Thể lệ Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024.

HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM
BAN TÔ CHỨC CUỘC THI
NỮ HOÀNG TRANG SỨC VIỆT NAM 2024CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

GIẤY MỜI
Dự họp báo Công bố Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024
–***–

Kính gửi: – Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
– Quý Hội viên, Nghệ nhân, Doanh nhân, Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của Ủy ban nhân dân Tp. Đà Nẵng và Công văn số 1792/SVHTT-QLVH, ngày 24/06/2024 của Sở văn hóa và Thể thao Tp. Đà Nẵng cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024 theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Được sự đồng ý của Sở thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Đại biểu tới dự:

* Thời gian: 14h30, ngày 09/07/2024 (chiều Thứ 3);

* Địa điểm: Minh Toan Ocean Hotel, số 224 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng;

* Nội dung: – Công bố Thể lệ Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2024;

* Thành phần:

– Đại diện Ban tuyên giáo thành ủy;

– Đại diện Ủy ban Nhân dân Tp. Đà Nẵng;

– Đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tp. Đà Nẵng;

– Đại diện Các Sở ban ngành: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở thộng tin và truyền thông, Sở Du lịch, Sở Nội vụ, Công an Tp.Đà Nẵng, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải..

– Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Tp. Đà Nẵng;

– Đại diện Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương thường trú tại Tp. Đà Nẵng;

– Đại diện các Nhà tài trợ, thí sinh, Doanh nghiệp, Nghệ nhân.

Kính mong Quý vị Đại biểu, khách quý thu xếp thời gian về dự để buổi họp báo thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH

 TS. Lê Ngọc Dũng
Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nơi nhận:

– Như kính gửi;
– Lưu VT./.

(*) Đại biểu xác nhận qua:
– ĐT: 0983322777 (Ms. Thùy)

(*) Giấy mời Dự họp báo xem tại đây

Giao Tiên

Bài viết liên quan