Chung kết cuộc thi Pre-Court for Gifted Lawyer

Hành trình tìm kiếm những tài năng pháp luật trẻ sôi động và đầy cảm hứng với sự kết hợp giữa Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội và Vinschool, cuộc thi Pre-Court for Gifted Lawyer đã trở thành một sân chơi học thuật...